چهارشنبه 4 آبان‌ماه سال 1384

empty seat

چرا چیزی رو نمی‌شناسم که وجود نداشته باشه؟ چرا نمی‌تونم بدون گذر از بودن به نبودن فکر کنم؟!