جمعه 11 آذر‌ماه سال 1384

ای دارکوب کمال‌گرا!

آن درخت ایده‌آلی که تو را دلبسته‌ی خویش کرده.

تیر چراغ‌برقی است که به تازگی رنگش کرده‌اند.

بپا رنگی نشی!