پنج‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1385

دیروز نگاهم بیشتر از یک روز عادی لابه‌لای جمعیت می‌دوید. باز آسمان به زمین نزدیک شده بود و خاطراتم کف آن خیابان، زیر چرخ ماشین‌ها لگدکوب می‌شدند. چرا هیچ‌یک از هزاران آدمی که دیدم "تو" نبود؟ شاید هم من نشناختمت... مرده شور این قانون دوم را ببرند.

اما... مطمئنم هریک از هزاران آدمی که تو امروز می‌بینی می‌تواند همان ابلهی باشد که به دنبالش می‌گردی! تو خود شیطانی... مرده شور این قانون دوم را ببرند.