شنبه 10 تیر‌ماه سال 1385

پروردگارا! تو خود سرِ سلسله‌ى شوخی را جنبانده‌ای!

                                                                       [...]

جمعه 9 تیر‌ماه سال 1385

فقط در همین چند لحظه که این مطلب را می‌نوشتم...

چند نفری مردند، تعداد بیشتری زاده شدند، تعداد بسیار بیشتری ارضا شدند و ...

عجب مسئولیت سنگینی است نویسندگی!