شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1385

!...آخیش

تموم شد!

شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1385

شب زنده‌داری من نه از درد هجر یار باشد و نه از شوق دلبری ساقی... بلکه از شور وصل باشد و دلهره‌ی ساقی مستان بودن!!!!!

...

امروز امتحان جامع دارم.

                       هیچی هم نخوندم!

الاغ