جمعه 31 شهریور‌ماه سال 1385

Fall

شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1385

یکی ار مهم‌ترین تحولاتی که با گذر زمان در زبان‌ها پدید می‌آید, تغییر مفهوم ناسزاهاست!

مثلاَ "مال مردم خور"!...

یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1385

این چند روز شماره‌های زیادی رو از دفتر تلفنم پاک کردم...

                                              اما این آخری... با اونهمه خاطرات...

 

Me and Mohsen