جمعه 19 آبان‌ماه سال 1385

سالها پیش, در خیابانی خلوت و پوشیده از برگ‌های در حال تجزیه, رویای کودکی دخترکی سوخت.

یادت هست آن‌روزها چه‌کار می‌کردی؟

افسانه‌ای می‌نوشتی در مورد سوختن! پای همین دفتر...

ساکنان افسانه به قانون طبیعت تن نمی‌دهند.

کمی صبر کن...

از خاکستر رویاها کودکی خواهد خاست.

زود.

جمعه 12 آبان‌ماه سال 1385

سر کوچه یه دونه ازین عروسکایِ بزرگ داش سیا که اعلامیه می‌دن دس مردم کلَّشو ورداشته بود...

باورت نمی‌شه! یه آدم توش بود. خیلی تعجب کردم...