یکشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1385

امروز باز بساط دارک روم رو هوا کردیم!

اه که چه احساس بدی بود...

اونایی که حفسی کشیدن می‌دونن من چی می‌گم.