دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1387

احساس کسی رو دارم که ریجکتش کرده باشن...

چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1387

زن زیبا بود در این زمونه بلا
خونه ای بی بلا هرگز نمونه ای خدا
زن گل ماتمه
خار و گل با همه
زن نا مهربون دشمن جونه
دل سرای غمه
غمه عالم کمه
خونه دل دمی بی زن نمونه
... 

لازم به ذکر نیست که منظور شاعر حتی دمیست!