جمعه 8 آذر‌ماه سال 1387

بهشت،
نور و سکوت بعد از ظهر تابستانی،
نوازش نسیم،
خنکی صبح بهاری،
آبی آسمان و ابرهای چاق،
ایوانی با ستون های بلند،
پر نور و آرامش،
باز هم دلم می‌گیرد...
اگر تنها باشم.