سه‌شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1388

باور کنید... باور کنید دست طبیعت بی‌دلیل از یه عضو دوتا به آدم نداده. یکیش ما بقای نسله، اون یکیش مال حواله دادن!

حالا سؤال پیش میاد چرا به آدم دوتا داده و به حوا هیچی نداده؟ اینجاس که ریشه‌ی تمام مشکلات مشخص می‌شه...