سه‌شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1388

سی سالم شده. خسته ام و بهانه می‌گیرم. تهی شده ام. نه عشقی و نه وطنی. متهمم به خیانت و نسل کشی. نه کسی می‌خواهدم. نه کسی را می‌خواهم. متهمم به تفاوت. نه کسی می‌فهمدم. نه کسی را می‌فهمم. 

امروز فهمیدم اسم آهنگ مورد علاقه‌ام را نمی‌دانم! شاید اسمش این باشد. آهنگ اعلام وضعیت هوا!

همه جا دعوا سر این است که چه باید کرد. دغدغه‌ی من ولی این است که چه می‌توانم بکنم.


چه می‌توانم بکنم؟

سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1388

امشب ۳۰ سالم میشه.