اخبار علمی
محققین جوان کشور ما پس از مطالعات گسترده روی 74،194،000 بیمار داوطلب نتیجه گرفتند مردان به مراتب بیش از زنان به بیماری‌های التهابی بیضه دچار می‌شوند. این محققین اعلام کردند این نتایج گام مهمی در پیشبرد درک دانشمندان از سازوکار بروز چنین عوارضی محسوب می‌گردد. نتیجه‌ی این بررسی‌ها در آخرین شماره‌ی نشریه‌ی اینترنشنال ژورنال آو تستیکولار ریسرچ به چاپ رسیده است.