شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1384

You think dollar, you get dollar;
You think penny, you get penny!

یکشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1384
یک نفر باز صدا زد: "فرزاد!"
                           قرص‌هایم کو؟

Lunatic Asylum

پنج‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1384
فک کردی یه مدت خودتو اونتو قایم کنی دوتا بال قشنگ در میاری باهاشون دلبری می‌کنی؟ کرم بدبخت! اون پیله‌ت بیشتر از خودت میرزه...
دوشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1384
که غرور و اعتماد به نفس هرگز یکجا جمع نمی‌شوند!