جمعه 19 تیر‌ماه سال 1388

پیرمرد خوب

قصه گوی ظهرهای تابستانم رفت...