یکشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1388

مؤثرترین روش برای به گه کشیدن بهترین سال‌های جوانی (۲۴ تا ۳۰ سالگی) کدام است؟

۱- استعمال مواد مخدر

۲- کفتربازی

۳- ازدواج

۴- شرکت در دوره‌ی دکترای تخصصی داخل کشور